درباره ما

جمعیت دوستداران بهزیستی (NGO) در استان مازندران و شهرستان ساری از سال 1371 فعالیت خود را با نام مشارکتهای مردمی آغاز و از سال 1378 تحت عنوان جمعیت دوستداران بهزیستی به فعالیت خود ادامه می دهد. این جمعیت از کمیته های مختلف  تشکیل یافته است
ادامه مطلب

آشنایی با اهداف کلی جمعیت دوستداران بهزیستی مازندران

برخی از اهداف انجمن جمعیت دوستداران بهزیستی مازندران به شرح زیر می باشد که بصورت مجمل و گذرا به نظر شما عزیزان می رسد:

ادامه مطلب